Skip to Main Content

Duruma Göre Ürün Ara

Print
 • Diş Sağlığı

  Gingivitis, Periodontal rahatsızlıklar

  Ağız kokusu, tartar, plak ve leke yönetimi

 • Sindirim Sistemi Sağlığı

  Kolitis (akut veya kronik)

  Konstipasyon (hareketlilik var)

  Konstipasyon (hareketlilik yok)

  Egzokrin pankreas yetmezliği (EPI)

  Mide Gazı

  Sindirim sistemi operasyonlarının nekahat dönemi

  Akut gastroenteritis (ishal veya kusma)

  Gastritis (akut veya kronik)

  Kronik enteropati (ishal veya kusma) - sebebi bilinmeyen

  İleri gıda reaksiyonları (AFR) & eliminasyon diyeti

  Mamaya yanıt veren enteropatiler (yangısal bağırsak hastalığının formu)

  Steroid kullanımına bağlı enteropatiler (yangısal bağırsak hastalığının formu)

  Antibiyotik kullanımına bağlı ishal (yangısal bağırsak hastalığının formu)

  Sindirim sistemi neoplazileri

  Life yanıt veren enteropatiler

  Histiyositik ülseratif kolitis

  Lenfanjiektazi olmadan protein kaybı ile seyreden enteropati (PLE)

  Lenfanjiektazi ile beraber seyreden protein kaybı yaşanan enteropati (PLE)

  Gastrik dilatasyon & volvulus (GDV) - yüksek risk grubundaki köpeklerde

  Özefagus rahatsızlıkları

  Pankreatitis

  Yavru köpeklerdeki sindirim sistemi rahatsızlıkları

  14 kg'a (30 lb) kadar olan köpeklerde stres kaynaklı kolitis durumunda

  Stres kaynaklı kolitis

  Yavru kedilerde gastrointestinal bozukluklar

 • Endokrin Sistem Sağlığı

  Hiperlipidemi

  Cushing Sendromu

  İnsülinoma

  Hipotiroidizm

  Diabetes, obezite

  Diabetes, normal veya hafif kilolu

  Diabetes, zayıf

  Cat silhouette

  Hiperlipidemi veya pankreatitis ile seyreden diabetes

  Hipoglisemi

 • Gıda Hassasiyetleri

  İleri gıda reaksiyonları (AFR) & eliminasyon diyeti

 • Glükoz Yönetimi

  Diabetes, obez

  Diabetes, zayıf

  Cat silhouette

  Hiperlipidemi veya Pankreatitis ile seyreden Diabetes

  Diabetes, normal veya hafif fazla kilo

  Hipoglisemi

 • Büyüme

  4 aylıktan küçük, yetişkin ağırlığı 25 kg'a (55 lb) kadar olan küçük ve medium ırklar

  4-9 aylık, yetişkin ağırlığı 25 kg'a (55 lb) kadar olan küçük ve medium ırklar

  10-12 ay arasındaki, yetişkin ağırlığı 25 kg'a (55 lb) kadar olan küçük ve orta ırk

  4 aylığa kadar, yetişkin ağırlığı 25 kg ve üzeri (55lb) olan büyük ırklar

  4-9 aylık yaş aralığındaki, yetişkin ağırlığı 25 kg ve üzeri (55lb) olan büyük ırklar

  10-12 aylık yaş aralığındaki, yetişkin ağırlığı 25 kg ve üzeri (55lb) olan büyük ırklar

  13-18 aylık yaş aralığındaki, yetişkin ağırlığı 25 kg ve üzeri (55lb) olan büyük ırklar

  4 aydan küçük

  4-6 aylık

  7-12 aylık

 • Kalp Sağlığı

  Kalp hastalıkları ile ilişkili asites veya ödem

  Cat silhouette

  Asemptomatik de dahil olmak üzere hafiften, orta düzeyde kalp hastalıkları

  İleri kalp hastalıkları

  Kalp kurtları

  Hipertansiyon (birincil)

  Cat silhouette
 • Eklem Sağlığı

  Osteoarthritis

  Osteoarthritis&zayıflama

  Osteoarthritis&ideal kiloyu muhafaza etme

 • Böbrek Sağlığı

  IRIS'in I. Safhası (proteinürik olmayan)

  IRIS'in II. Safhası (proteinürik olmayan)

  IRIS'in III-IV. Safhası

  Proteinüri ile seyreden KBY (IRIS'in bütün safhaları)

  Akut böbrek hasarı

  Üremik ensefalopati

  KBY ile seyreden Leishmaniasis

  Leishmaniasis

 • Karaciğer Sağlığı

  Karaciğer rahatsızlıkları ile ilişkili asites ve ödem

  Wilson hastalığı

  Hepatik ensefalopati

  Genel karaciğer rahatsızlıkları

  Portosistemik şant

  Hepatik lipidozis (ensefalopati olan)

  Hepatik lipidozis (ensefalopati olmayan)

 • DERİ SAĞLIĞI

  Otitis externa (kronik)

  Pruritik dermatitis

  Atopik dermatitis (çevresel alerji)

  Cat silhouette

  Pire alerjisi dermatiti (FAD)

  Cat silhouette

  İleri gıda reaksiyonları (AFR) & eliminasyon diyeti

  Dermatoz harici sekonder enfeksiyonlarda deri sağlığını destekler

  Cat silhouette

  Eozinofilik granuloma kompleks

 • Acil Bakım

  Anoreksiya

  Kaşeksi ve kilo kaybı

  Halsizlik, kötü beslenme & nekahat

  Neoplazi, çoğu form

  Hipermetabolik durumlar

  Gastrointestinal neoplazi

  Operasyon (Pre- ve Post-Op)

  Tüple ve şırınga ile besleme

  Neoplazi - Yüksek kalori ve lezzetlilik; yardımlı beslenme

 • Üriner Sistem Sağlığı

  Ürat & sistin yönetimi

  Sitrüvit çözündürme

  Sitrüvit, nüksleri azaltma

  Sitrüvit, nüksleri azaltma & zayıflama

  Dog silhouette

  Sitrüvit, nüksleri azaltma & ideal kiloyu koruma

  Kalsiyum okzalat (CaOx), nüksleri azaltma

  Kalsiyum okzalat, nüksleri azaltma & zayıflama

  Dog silhouette

  Kalsiyum okzalat (CaOx), nüksleri azaltma & ideal kiloyu koruma

  Dog silhouette

  Kalsiyum fosfat, nüksleri azaltma

  Kalsiyum fosfat, nüksleri azaltma & ideal kiloyu koruma

  Dog silhouette

  Kalsiyum fosfat, nüksleri azaltma & ideal kiloyu koruma

  Dog silhouette

  Tüm FLUTD vakaları başlangıcında (araştırma sırasında)

  Kedi idiyopatik sistit (FIC)

  Kedi idiyopatik sistit (FIC) ve kilo kaybı

  Kedilerde idiyopatik sistit (FIC) ve kilo kontrolü

 • KİLO YÖNETİMİ

  Zayıflama

  Kilo bakımı (obez eğilimli veya kilo kaybı sonrası)

  Osteoarthritis ile seyreden obezite (zayıflama)

  Osteoarthritis ile seyreden obezite (ideal kiloyu koruma)

  CaOx veya sitrüvit ürolit oluşumuna eğimli durumlarda zayıflama

  CaOx veya sitrüvit ürolit oluşumuna eğimli durumlarda ideal kiloyu koruma

  Eş zamanlı FLUTD ile kilo kaybı

  Eşzamanlı FLUTD ile kilo bakımı

Print Online

Print Online